Dagplejeuddannelsen

For at skabe kvalitet og professionalisering i Dagplejen i Kerteminde kommune har alle dagplejere i Distrikt Syd deltaget i et uddannelsesforløb, udbudt af UC SYD. På uddannelsen har dagplejerne fået indsigt i og viden om de 0-3 årige.

Modulernes faglige indhold:
Modul 1: Relationer og sprog, anerkendende kommunikation, ICDP.
Modul 2: Børns kompetenceudvikling, neuropædagogik, Børns sansning og motorik.
Modul 3: Systematiske metoder, Innovation, konflikthåndtering.
Modul 4: Den styrkede læreplan, børns leg, forældresamarbejde og refleksionsmetoder i den daglige praksis.

Med denne uddannelsesmæssige baggrund tilrettelægger dagplejerne en tryg, kendt hverdag, hvor det pædagogiske indhold understøtter børnenes udvikling.