Dagplejen

Dagplejen2024-02-03T07:55:22+01:00

DAGPLEJEN

Eva Holm

Pædagogisk leder
eho@kerteminde.dk
Tlf. 23 46 37 71

Velkommen til Dagplejen Distrikt Syd

Den kommunale dagpleje i distrikt Syd er organiseret under fælles distriktsleder, herunder en pædagogisk leder.

Der er plads til ca. 100 børn, og til at varetage opgaven er der 26 dagplejere.

Dagplejerne arbejder ud fra et børnesyn, der tager udgangspunkt i, at det at være barn har en værdi i sig selv. Børnene skal støttes og værdsættes og have en reel medbestemmelse over deres eget liv. Vi arbejder derfor på, at skabe det gode børneliv, hvor der er er tid, plads, og ro til at være barn.

I dagplejen er der én voksen til en lille gruppe børn. Det betyder, at der er tid til at få opbygget en god tilknytning og et nært og tillidsskabende miljø med gode relationer, hvor det er muligt at understøtte børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse ud fra en bevidsthed om, at alle børn er forskellige. Dagplejerne følger børnenes tempo, og skaber nogle gode rammer for dem, så de kan udvikle sig til små mennesker med mod på livet. Vi bestræber os på, at se bag om deres handlinger, være nysgerrige sammen med dem, spørge ind, forstå, guide og vejlede. Dagen tilrettelægges, så der tages udgangspunkt i det enkelte barn. Børnene vil opleve at de bliver inddraget i hverdagsopgaverne og at de prøver selv. Dagen igennem er der en opmærksomhed på leg, motorik, den sproglige og den personlige udvikling uanset om de er inde eller udenfor.

Sammen skal vi have fokus på, at styrke både barnets trivsel, barnets læring og arbejder derfor med tidlig opsporing og indsats, så alle børn får den bedste start på livet. Vi har derfor også et samarbejde med andre faggrupper, blandt andet sundhedsplejersker, tale- hørekonsulent, ergo- og fysioterapeut og andre faggrupper efter behov. Det vil altid være i et samarbejde med jer forældre. Den daglige dialog mellem dagplejer og forældre er derfor meget vigtig, da det er med til at sikre barnets trivsel og udvikling.

Er der spørgsmål vedrørende Dagplejen i Distrikt Syd, så er I velkommen til at kontakte mig.

Sidste nyt fra Dagplejen Distrikt Syd

Go to Top