Fælles ferie pasning

Pasning i kommunale dagtilbud 2022

Til forældre med børn i Kerteminde kommunes kommunale dagtilbud.

Traditionen tro vil der igen i år blive afholdt fælles ferie pasning for børn i kommunens kommunale dagtilbud. Det vil dog ikke være helt så omfattende som det har været de foregående år.

Den fælles feriepasningsordning vil, for børnehaver og vuggestuer, således udelukkende gælde i de to sidste uger af juli som er uge 29 og 30.

Den kommunale dagpleje vil være ferielukket i ugerne 28, 29 og 30. Dagplejebørn der har uopsætteligt pasningsbehov i ugerne 29 og 30 vil indgå i den kommunale fællesferiepasningsordning, mens dagpleje børn der har uopsætteligt pasningsbehov i uge 28 vil blive tilbudt feriepasning i deres lokale vuggestue.

Fælles feriepasning i de kommunale børnehaver og vuggestuer

Der vil, i 2022, være fælles feriepasning i de kommunale vuggestuer og børnehaver i ugerne 29 og 30.

Der vil igen i år være en åben vuggestue/børnehave i kommunens nordlige distrikter og en i de sydlige distrikter.

Der vil for de nordlige distrikter (Kerteminde, Munkebo og Hindsholm) afholdes fælles feriepasning i Daginstitution Munkebo.

Der vil for børn i de sydlige distrikter (Langeskov, Marslev og Nymarken) afholdes fælles feriepasning i Mælkevejen.

Alle vuggestuer/børnehaver vil sende personale til den fællesferiepasning i deres område og det vil blive tilstræbt at børnene i løbet af dagen vil kunne møde kendt personale. Dette vil dog ikke kunne garanteres.

Fælles feriepasning i den kommunale dagpleje

Den kommunale dagpleje vil holde lukket de sidste tre uger af juli, altså ugerne 28, 29 og 30.

De dagpleje børn som har et uopsætteligt pasningsbehov i uge 28 vil blive tilbudt feriepasning i distriktets lokale vuggestue.

De dagpleje børn som har et uopsætteligt pasningsbehov i ugerne 29 og 30 vil indgå i den kommunale fælles feriepasningsordning.

Forældre til dagplejebørn der har et uopsætteligt pasningsbehov vil blive bedt om at underskrive en tro og love erklæring.

Dagpleje børn fra Hindsholm, Kerteminde og Munkebo vil blive tilbudt plads i vuggestuen i Munkebo.

Dagplejebørn fra Langeskov, Marslev og Nymarken vil blive tilbudt plads i vuggestuen i Mælkevejen.