I Rønninge kirke kommer Camilla Sibani og afholder musikalsk legestue en gang om ugen. Hun er uddannet pianist, organist og videreuddannet sig gennem kurser i musikalsk legestue, børnesang og babysalmesang. Der er allerede nogle af dagplejerne og dagplejebørnene, der har deltaget og det var med stor succes for alle.