Udvidelse af vuggestuen

Kære forældre…😊

Vi udvider vuggestuen i distrikt Langeskov.

Det gør vi i form af en pavillon-løsning bag ved legepladsen på Gul Planet.

- Vi har arvet pavillonerne fra Børnenes By i Munkebo. Jeg er orienteret om, at de opsættes onsdag og torsdag i næste uge, men der kan være lidt usikkerhed på den.

Indtil da forberede de fundament med mere.

Der kan komme enkelte tidspunkter, hvor man skal være forsigtig ved kørsel på parkeringspladsen, da de også forbereder til el, vand og afledning…

Vi har i medarbejdergruppen diskuteret og drøftet, hvordan vi gør ifht personale og hvilke børn, der skal indskrives i de nye pavilloner.

Det er løst på forbilledlig vis. Og der er en fin plan for processen.

Placeringen af pavillonen er fundet i samarbejde med repræsentanter for kræmmermarkedet – der var flere løsningsmuligheder.

Men kræmmermarkedet pegede på den løsning vi har valgt af hensyn til netop afviklingen af kommende kræmmermarkeds arrangementer.

Jeg synes nu heller ikke placeringen er så tosset.

Det kunne ikke blive på eksisterende matrikel, da vi i forvejen næsten ikke har plads nok til børn på legepladsen.

Der vil også blive etableret hegn og legeplads ved den nye vuggestue.

Vi glæder os til udvidelsen og de nye muligheder denne pavillon-løsning giver os.

Med venlig hilsen

Peter Slifsgaard

50457013