Velkommen til Morten

Stort velkommen til Morten Petersen, som er startet som Pædagogisk leder for dagplejen og vuggestuen.

Vi glæder os til samarbejdet!