Video til forældre

Kære forældre

Snart er det tid til sommerferie for både børn og voksne.

Inden da vil jeg gerne opfordre jer til at se nedenstående video, der giver et indblik i, hvad vi i Børn, familie og dagtilbudsafdelingen vil arbejde med efter sommerferien.

Med ønsket om en god sommer.

Inge Skov Madsen

Børn, familie og dagtilbudschef

Kerteminde Kommune