Grøn planet - Børnehaven i Langeskov

BØRNEHAVEN

DEN GRØNNE PLANET

Charlotte Bjerregaard

Pædagogisk leder
chbj@kerteminde.dk
Tlf. 20529891

Velkommen til den Grønne Planet

Børnehaverne Rød, Grøn og Gul planet er organiseret under Distriktslederen, herunder den Pædagogiske leder.
Samlet set er vi ca. 180 børn fordelt på tre planeter med tre stuer på hver planet. Vi har på hver stue ansat fire pædagoger/ medhjælpere til at løfte det pædagogiske arbejde.
De to planeter, Rød og Grøn modtager børn fra 3,1 år og her er de frem til sidste børnehaveår hvor den samlede gruppe af de ældste børn starter i Gul planet. Gul planet er stadig en vigtig del af barnets børnehaveliv, og her her ud over et øget fokus på:

 • Selvhjulpenhed
 • Kollektive beskeder
 • Fokus på fællesskab og venskaber
 • Spejling i andre børn
 • Kompetencer i konfliktløsning børnene imellem
 • Selvbevidsthed og fokus på den anden
 • Omverdensbevisthed
 • Behovsudsættelse og selvregulering
 • Skoleparathed

 I Børnehaven arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang, og legen som det bærende element. Anerkendende tilgange, handler om at børn bliver mødt i deres behov, at vi følger barnets spor, og at barnet bliver bekræftet. Læring og udvikling foregår i hverdagens rutiner og de gode relationer, og erfaring viser at børn lever op til voksnes positive, såvel som negative forventninger. I børnehaven møder vi hvert barn i dets helt særlige behov, forudsætninger og potientialer. På den baggrund bliver barnet bekræftet og får selvværd.
Vi ser frem til et positivt samarbejde med dialogen i fokus.

Dagsrytmen i børnehaven

 • Kl. 06.00-07.15
  Mælkevejen åbner – Mulighed for morgenmad.
  En medarbejder tager imod, vinker og hjælper børnene i gang.
  Stuerne åbner efterhånden som personalet møder ind.

 • Kl. 09:00-09:30
  Morgensamling med formiddagsmad

 • Kl. 10:00-11:30
  Stueaktivitet – jf læreplanstema.

 • Kl. 11:30-12:30
  Frokost

 • Kl. 12:30-14:00
  Nogle af de mindre børn sover stadigvæk til middag, mens resten går på legepladsen.

 • Kl. 14:00-15:00
  Medbragt eftermiddagsmad nydes og sovebørn står op.

 • Kl. 15:00
  Der leges i forskellige grupper både indendørs og udendørs.

 • Kl. 17.30
  Tak for i dag – Mælkevejen lukker.  (Fredag kl. 16:30):