Blå planet - Vuggestuen i Langeskov

VUGGESTUEN

DEN BLÅ PLANET

Morten Petersen

Pædagogisk leder
mope@kerteminde.dk
Tlf. 65 15 18 02 / 29278574

Velkommen til den Blå Planet

Vuggestuen – Den Blå Planet – er opdelt i 7 stuer:

Vandmanden og Delfinen med plads til 12-14 børn, Guldfisken stor/lille med plads til 18-22 børn, Hvalen (Pavillon) med plads til 10 børn samt Rokkerne og Krabberne, der til sammen kan huse 20 børn.
Alle stuer er aldersintegrerede. Vuggestuen er normeret til 75 børn. Der er 4 – 5 voksne på hver stue. Det pædagogiske personale er et mix af pædagoger, PAU’er og pædagogmedhjælpere, ligesom vi uddanner pædagogstuderende fra UCL. Vuggestuen har fast morgenåbner, hvilket skaber tryghed og genkendelse for børn og forældre.

Nøgleordene for det pædagogiske arbejde er:

• Hverdagspædagogik
• Basal omsorg
• Nærvær
• Tryghed
• Relationer barn-voksen og
barn-barn
• Overskuelighed
• Fokus fra ”mig” til ”dig”
• Imitationslege
• Udvikling af selvhjulpenhed

Dagsrytmen i vuggestuen

 • Kl. 06.00
  Den Blå Planet åbner. Vi har fast morgenåbner, hvilket er trygt for børn og forældre

 • Kl. 06.30-07.15
  Mulighed for morgenmad i fælleskøkkenet.

 • Kl. 07.15-08.30
  Stille aktiviteter i stuer – leg, musik, hygge, enkelte børn tager en morgenlur.

 • Kl. 08.30-09.00
  Morgensamling med formiddagsmad på stuerne og fagte sange, sprog,
  dyrkelse af fællesskab (helst ikke aflevering af børn i dette tidsrum).

 • Kl. 09.15-10.30
  Stueaktivitet – jf. læreplanstema.

 • Kl. 10.45
  Frokost og efterfølgende putning.

 • Kl. 13.30
  Eftermiddagsmad når børnene vågner, herefter leg på gulvet og legepladsen.

 • Kl. 17.30
  Tak for i dag – for tiden lukker vuggestuen kl. 17:00 – Fredag kl. 16:30

Den blå planet - Vuggestuen i Langeskov