§4 Tilbud

Månen

Dorte Skriver

Pædagogisk leder
djo@kerteminde.dk
Tlf. 20 34 76 92

Velkommen til Månen

§ 4 tilbuddet er organiseret under Distriktslederen, herunder den Pædagogiske leder.

I vores § 4 tilbud har vi plads til 4-6 børn, i alderen 0-6 år, som er visiteret ind til § 4 tilbuddet. Vi er 3 voksne; 2 pædagoger og 1 medhjælper.

Børnene kan møde ind og være de timer i løbet af dagen, hvor de ikke kan være fuldt deltagende i almen tilbuddet. Børnene har et varierende behov for en særlig tilrettelagt pædagogisk indsats, som f.eks. særlige læringsmiljøer, afskærmning m.v., for at kunne udvikle sig samtidig med, at de kan indgå på almindelige vilkår i normalområdet som en integrerende indsats. Børnene i §4 gruppen, har stort behov for forudsigelighed, den nødvendige hjælp og en specielt tilrettelagt, individuel pædagogik. Dette imødekommer vi bl.a ved at have en meget struktureret, forudsigelig og genkendelig hverdag. Desuden har vi tæt samarbejde med Børn- og Ungeafdelingens fagspecifikke fagligheder (psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter og logo-pæd’er). 

Vi arbejder ud fra en anerkendende og inkluderende tankegang, hvor vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsniveau. Det betyder bl.a. at vi giver alle børn deltagelsesmuligheder med udgangspunkt i, hvad det enkelte barn kan. Vi møder barnet med en positiv og tydelig adfærd og et anerkendende blik for barnets ressourcer.

Dagligdagens opbygning

 • Kl. 07.00
  Lyserød Planet åbner
 • Kl. 07.00-09.00
  Aktiviteter med udgangspunkt i det enkeltes barns ugeskema

 • Kl. 09.00-09.45
  Formiddagsmad på stuerne

 • Kl. 09.45-11.00
  Aktiviteter med udgangspunkt i det enkeltes barns ugeskema

 • Kl. 11.00-11.45
  Middagsmad

 • Kl. 12.00-13.45
  Hvile/sove/stille aktivitetsstund, legeplads afhængigt af det enkelte barns behov

 • Kl. 13.45-14.15
  Eftermiddagsmad på stuerne
 • Kl. 14.30-15:45
  Aktiviteter med udgangspunkt i det enkeltes barns ugeskema
 • Kl. 15.45
  Tak for i dag – Lyserød Planet lukker