MARSLEV

Katrine Madsen

Pædagogisk leder
kama@kerteminde.dk
Tlf. 24 90 27 98

Hvem er vi?

Marslev Børnehus er en kommunal institution med børn i alderen 0-6 år og består at en vuggestue og en børnehave. Begge huse ligger på samme matrikel kun adskilt af legepladsen. Områdets dagplejere benytter lokaler i børnehuset når de mødes i legestue. Det er derfor helt naturligt, at når børnene slipper vuggestuen eller dagplejen, så starter de i børnehaven. Det tætte samarbejde sikrer en tryg og glidende overgang.

På matriklen er også Marslev Skole, hvor der er børn til og med 6. klasse og en SFO. Vi har et tæt samarbejde om overgangen fra børnehave til skole. Det er betryggende at kunne starte i vuggestue og slutte i skolen i samme omgivelser.

Marslev Børnehus er organiseret under Distriktslederen, der er placeret i Mælkevejen i Langeskov. Det daglige ansvar er den pædagogiske leders og denne har sin plads i huset.

Huset er fra 2019 og består af store rum med dejligt lysindfald, en god akustik og en afslappet atmosfære. Her vægtes leg og udviklende samvær meget højt.

Vuggestuegruppen hedder Spirerne og er delt i 2 mindre grupper.

I børnehaven er der Uglerne hvor de mindste børn er og hvor alle nye børn starter. I børnehaven er der også Ulvegrotten hvor de ældste børn er.

I Marslev Børnehus mødes alle børn med nærhed og tilpassede udfordringer.

Der er fokus på:

at udvikle alle børns kompetencer, både de praktiske og de sociale

at udvikle alle børns muligheder for at blive selvhjulpne

at udvikle nysgerrige børn

at børn øver sig i forståelsen af sig selv i en større sammenhæng

at børnene lærer at tage hensyn til og drage omsorg for hinanden

at alle indgår i udviklende relationer

Både i vuggestuen og børnehaven tager de tilrettelagte aktiviteter udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner.

Året rundt benyttes vores legeplads,- også når det regner, blæser og er koldt.

Personale i Børnehaven

Peter Slifsgaard

Distriktsleder
pxs@kerteminde.dk
Tlf. 50 45 70 13

Navn & Efternavn

Pædagogisk leder
kama@kerteminde.dk
Tlf. 24 90 27 98

Karina Paaske

Pædagog på Uglerne
kapa@kerteminde.dk

Dorthe Leegaard

Pædagog på Uglerne
dle@kerteminde.dk

Kirsten Miller

Pædagog på Ulvegrotten
kmi@kerteminde.dk

Heidi Spanggaard Kyed

Pædagog på Uglerne
hpk@kerteminde.dk

Anja Herskov

Pædagog på Ulvegrotten
amh@kerteminde.dk

Dorthe Dahl Petersen

Pædagog på Spirerne
ddpe@kerteminde.dk

Eva Dam Hansen

Pædagog på Spirerne
evha@kerteminde.dk

Lisbeth Bornhøft

Pædagogmedhjælper på Spirerne
libo@kerteminde.dk