VUGGESTUEN

Spirerne

Katrine Madsen

Pædagogisk leder
kama@kerteminde.dk
Tlf: 24 90 27 98

Velkommen til Spirerne

De mindste nye børn starter altid i den røde garderobe. Det vurderes individuelt og ud fra barnets modenhed og sociale relationer, hvornår det rykker over i den blå garderobe. På den måde sikrer vi, at alle børn indgår i en god balance af både med- og modspil med de andre børn.

I vuggestuen er nærhed og tryghed altafgørende. Vi er meget bevidste om, at de mindste børn i huset har et særligt behov for den nære fysiske kontakt. Ligeledes er det tætte forældresamarbejde en stor selvfølge for os.

Der er 1 fælles legerum og 2 grupperum. I legerummet er der god plads til motoriske udfoldelser, små afgrænsede legemiljøer, sanglege og mange skønne imitationslege. Det er også hér børnene modtages, inden de kl. 8.30 deler sig i grupperummene.

Der laves aktiviteter i grupperne både hver for sig og på tværs.

Dagligdagen i vuggestuen Spirerne

• Kl. 6.15 åbnes der fælles i børnehaven for både vuggestuebørn, børnehavebørn og de børn der er tilmeldt morgenpasning i SFO. Der er mulighed for morgenmad til kl. 7.15. Der er både personale fra vuggestuen og børnehaven til stede.

• Kl. 7.15 går alle vuggestuebørn i vuggestuen og den er nu åben.

• Kl. 8.30 spises der formiddagsmad. Denne er en del af frokostordningen.

• Kl. 9.15 er der tilrettelagte pædagogiske aktiviteter, enten inde eller ude.

• Kl. 10.30 nydes den frokost der også er en del af frokostordningen.

• Kl. 11.30 puttes børnene til dejlig middagslur. De sover i krybbeskur, ude eller inde.

• Kl. 12.00 -14.00 sover børnene, – nogle længere end andre.

• Kl. 14.00 når børnene vågner fra lur tilbydes de mad fra deres medbragte madpakke.

• Kl. 14.00 – 16.00 børnene spiser, leger og hygger sig enten inde eller ude.

• Kl.16.00/ 16.35 vuggestuen lukker.

Ansatte på Spirerne

Dorthe Dahl Petersen

Pædagog
ddpe@kerteminde.dk

Lisbeth Bornhøft

Pædagogmedhjælper
libo@kerteminde.dk

Eva Dam Hansen

Pædagog
evha@kerteminde.dk