BØRNEHAVEN

Uglerne

Katrine Madsen

Pædagogisk leder
kama@kerteminde.dk
Tlf: 24 90 27 98

Velkommen til Uglerne

I Uglegruppen er de mindste af børnehavebørnene samlet. Det er også i denne gruppe, at de fleste nye børn starter. Børnene får plads i en grøn eller en gul garderobe når de starter i børnehaven. Uglerne holder til i et stort grupperum der er opdelt i mindre legemiljøer. Hér er der mulighed for at læse, lege rollelege, tegne, lege med klodser og magneter, lego og meget andet. Det er her og i rummet ved siden af, at en del af de planlagte aktiviteter også foregår. Der arbejdes helst i mindre børnegrupper, så der er ro og alle har god plads.

I børnehaven er der stort fokus på den sociale dannelse. Her arbejdes meget bevidst med at udvikle og understøtte det enkelte barns forståelse af sig selv og at se sig i en større sammenhæng med de andre børn. Her øver man sig bl.a. i at tage hensyn, vente på tur, række maden videre til den næste, lytte til hvad andre siger og rydde op efter sig. Man øver sig også i at sige til og fra, når der er noget man gerne vil eller noget man ikke har lyst til.

At være selvhjulpen er et af nøgleordene for at styrke børnenes selvværd og selvtillid. Det er skønt når man fx kan mestre mere og mere i garderoben. Når man selv kan øse sin mad op, skære ud og hælde vand i glasset. Når man selv kan klare toiletbesøget. Alt dette kræver øvelse igen og igen, og det er en fantastisk følelse når det lykkedes.

Dagligdagen hos Uglerne

• Kl. 6.15 åbnes der fælles i børnehaven for både vuggestuebørn, børnehavebørn og de børn der er tilmeldt morgenpasning i SFO. Der er mulighed for morgenmad til kl. 7.15. Der er både personale fra vuggestuen og børnehaven tilstede.

• Kl. 7.30 – 9.00 åbner de andre stuer efterhånden som personalet møder ind.

• Kl. 9.00 er der samling i Uglegruppen. Her tales om dagen, årstider, aktiviteter, synges sange og meget andet.

• Kl. 9.30 går formiddagens tilrettelagte pædagogiske aktiviteter i gang. De kan foregå både inde og ude og gerne i mindre grupper.

• Kl. 11.15 -12.00 nydes den frokost der også er en del af frokostordningen.

• Kl. 12.00-14.00 sover nogle af de mindste børn lur og de andre børn leger på legepladsen.

• Kl. 14.00 spises den medbragte madpakke.

• Kl. 14.30 – 16.00 leges der enten inde eller ude.

• Kl. 16.00/ 16.35 lukker børnehaven

Ansatte på Uglerne

Dorthe Leegaard

Pædagog
dle@kerteminde.dk

Karina Paaske

Pædagog
kapa@kerteminde.dk

Heidi Spanggaard Kyed

Pædagog
hpk@kerteminde.dk

An Le

Pædagogmedhjælper