BØRNEHAVEN

Ulvegrotten

Katrine Madsen

Pædagogisk leder
kama@kerteminde.dk
Tlf: 24 90 27 98

Velkommen til Ulvegrotten

I Ulvegrotten er de ældste af børnehavens børn. Her er de kommende skolebørn samlet med børn der først skal i skole året efter. Grupperummet er opdelt i mindre læringsmiljøer, hvor der kan læses, leges og konstrueres.

Denne gruppe bygger videre på alle de grundsten i barnets udvikling, der er lagt i vuggestue/ dagpleje og i Uglegruppen. Hér justeres kravene til børnene og de største bliver mødt af lidt sværere udfordringer, efterhånden som de bliver ældre og nærmer sig skolestart.

Det at være bevidst om og at kunne sætte ord på egne følelser, er en fast del af det der øves i Ulvegrotten. Dette indebærer også at man øver sig i at aflæse andres mimik og følelser. Ved fx at kigge på billeder af ansigter, tegne ansigter og give børnene ord for følelserne, får de et sprog for dem.

De pædagogiske aktiviteter tilrettelægges i mindre grupper og bliver afpasset efter det enkelte barns udviklingsniveau. Der laves også aktiviteter sammen med Uglerne, hvor den gruppe af børn der næste skoleår er kommende skolebørn mødes, så de holder en tæt kontakt i gruppen og er trygge ved hinanden.

Dagligdagen i Ulvegrotten

• Kl. 6.15 åbnes der fælles i børnehaven for både vuggestuebørn, børnehavebørn og de børn der er tilmeldt morgenpasning i SFO. Der er mulighed for morgenmad til kl. 7.15. Der er både personale fra vuggestuen og børnehaven tilstede.

• Kl. 7.30 – 9.00 åbner de andre stuer efterhånden som personalet møder ind.

• Kl. 9.00 er der samling i Ulvegrotten. Her tales om dagen, årstider, aktiviteter, synges sange og meget andet.

• Kl. 9.30 går formiddagens tilrettelagte pædagogiske aktiviteter i gang. De kan foregå både inde og ude og gerne i mindre grupper.

• Kl. 11.15 -12.00 nydes den frokost der også er en del af frokostordningen.

• Kl. 12.00-14.00 sover nogle af de mindste børn lur og de andre børn leger på legepladsen.

• Kl. 14.00 spises den medbragte madpakke.

• Kl. 14.30 – 16.00 leges der enten inde eller ude.

• Kl. 16.00/ 16.35 lukker børnehaven.

Ansatte på Ulvegrotten

Kirsten Miller

Pædagog
kmi@kerteminde.dk

Anja Herskov

Pædagog
anje@kerteminde.dk

An Le

Pædagogmedhjælper