Banden

Anette Larsen

Pædagogisk leder
anl@kerteminde.dk
Tlf: 24 91 94 26

Velkommen til Banden

Nymarkens førskolebørn samles fra skoleårets start i Banden.

Hver mandag laver de forskellige aktiviteter sammen som gruppe, i lokaler på skolen og på ture ud i lokalområdet.

Fra 1.april udvides projektet til en førskolegruppe med følgende formål:

• At støtte barnet til en god og tryg skolestart

• At udvikle det enklte barns kompetencer med henblik på kommende skolegang

• At udvikle børnenes sociale kompetencer gennem leg og andre udviklende aktiviteter

• At lære skolekammerater at kende og skabe relationer og venskaber

• At lære skolens personale at kende og føle sig tryg i skolens fysiske rammer

Ansatte i Banden

Bo Nilsson

Pædagog
bnn@kerteminde.dk

Lisbeth Viborg

Pædagog
lvx@kerteminde.dk